Jan Paweł II

  
Wypełnij krzyżówkę. Kliknij liczbę w siatce krzyżówki, przeczytaj opis i wpisz hasło. Następnie zatwierdź je odpowiednim przyciskiem. Jeżeli nie będziesz pewien hasła, możesz skorzystać z przycisku podpowiedź.
Pamiętaj, że na wypełnienie krzyżówki masz 15 minut.
Powodzenia:)
1          2          
                
 3              4     
          5        
  6                
          7        
    8    9            
 10             11      
                
      12         13     
                
   14       15          
16             17       
        18          
                
                
                
                
                
      19            

Poziomo:

1. Na tej ulicy odbywały się spotkania Jana Pawła II z młodzieżą w oknie rezydencji arcybiskupów krakowskich.
3. "Przepowiedział" wybór Polaka na Tron Piotrowy w swoim wierszu "Słowiański papież".
5. Imię ojca Karola Wojtyły.
6. W tym mieście mieszkał Karol Wojtyła w czasie nauki w gimnazjum.
7. Kraj, do którego Jan Paweł II odbył swoją pierwszą pielgrzymkę.
8. Nazwisko kardynała, który wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza.
11. Miesiąc urodzin Karola Wojtyły.
12. Ukochane miasto Jana Pawła II - tam mieszkał w czasie studiów.
16. "Prymas Tysiąclecia", którego Karol Wojtyła darzył szczególnym szacunkiem.
18. Wg wspomnień papieża - jego ulubione ciastka
19. Imię brata Karola Wojtyły, przyszłego papieża.

Pionowo:

2. Miesiąc śmierci papieża.
4. Kraj, do którego Jan Paweł II odbył najwięcej pielgrzymek.
7. W tej miejscowości koło Kielc została odprawiona Msza Św. w 1991 roku.
9. Choroba ........, na którą Papież chorował kilkanaście lat przed śmiercią, a króra objawiała się m.in. drżeniem rąk i głowy.
10. Poemat Jana Pawła II wydany w 2003 roku w sześciu językach to ..............rzymski.
13. Zdrobnienie, którego używano w stosunku do młodego Karola Wojtyły.
14. Nazwisko osobistego sekretarza Jana Pawła II.
15. Taki przydomek otrzymał Jan Paweł II w związku ze swymi licznymi podróżami - Papież ..........
17. Najbardziej bliski sercu Papieża rodzaj sztuki widowiskowej.
Kreator www - przetestuj za darmo