Klub Przyjaciół Biblioteki

Chyba "od zawsze", a na pewno od września 1990 roku przy bibliotece działa grupa uczniów pragnąca brać żywy udział w życiu szkoły. Uczniowie ci nazywani byli aktywem bibliotecznym i tak mówi się potocznie do dzisiaj - bardziej oficjalna nazwa to Klub Przyjaciół Biblioteki.

W aktywie może pracować każdy uczeń naszej szkoły, który zgłosi się na początku roku szkolnego i zadeklaruje wolę pracy w bibliotece po lekcjach i na przerwach.
Członkowie aktywu bibliotecznego mają okazję poznać pracę biblioteki od nieco innej strony niż przeciętny użytkownik. Dyżurują podczas przerw przy wypożyczaniu książek, układają je na półkach, a także naprawiają zniszczone egzemplarze i okładają folią. Zadaniem członków aktywu jest nie tylko pomoc w pracach bibliotecznych, ale także udział w przygotowaniach konkursów, imprez i uroczystości oraz dbanie o wystrój i estetykę pomieszczeń biblioteki. Członkowie Klubu Przyjaciół Biblioteki biorą aktywny udział w większości imprez i akcji szkolnych.
Praca w aktywie wyrabia umiejętność pracy z książką, wdraża  uczniów do  obowiązkowości, systematyczności, sumienności, odpowiedzialności za wykonywaną pracę, kulturalnego zachowania i współpracy z innymi. Dzięki zaangażowaniu członków Klubu Przyjaciół działalność biblioteki jest bardziej widoczna w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Na przestrzeni tych lat należało do aktywu bardzo dużo uczennic i uczniów. Zachowało się niewiele zdjęć. Te, które posiadam, spróbuję tu zamieścić - mam nadzieję - zgodnie z chronologią.

Proszę byłych członków aktywu o podpowiedzi, a może i zdjęcia na adres: bibliotekarka@o2.pl

Rok 2003/2004

Kreator www - przetestuj za darmo